פנינה רפופורט

PhD
 תל אביב
054-4211135
ps_rapp@netvision.net.il
 

השכלה

תואר ראשון : מוזיקה ,פסיכולוגיה וחינוך.
תואר שני: פסיכותרפיה אקספרסיבית.
תואר שלישי פסיכותרפיה

ניסיון

בעלת קליניקה פרטית.
אנאליטיקאית קבוצתית מטפלת פרטנית וזוגית.
מומחיות מיוחדת בטיפול באימת קהל ובבעיות תקשורת. פיתוח ניהולי בארגונים, ובעסקים משפחתיים.
במשך שנים רבות, הנהלה משותפת עם חיים ויינברג של מכון "תמורות ואנשים" –
מכון לפסיכותרפיה ומרכז לטיפול קבוצתי. המכון עסק גם במתן סדנאות הרצאות ועריכת כנסים.
מנחה קבוצות שנים רבות, וקבוצות אנאליטיות למעלה מ15 שנה.
חברת סגל במכון. חברה בוועד המנהל. יו"ר הועדה המדעית של המכון.
מנחה שתי קבוצות אנאליטיות