ענב קרניאל לאואר

PhD
 תל אביב
052-8797219
kenav@zahav.net.il
 

השכלה

עובדת סוציאלית, פסיכוטרפיסטית ואנליטיקאית קבוצתית.

ניסיון

מלמדת קורסים בטפול פרטני וקבוצתי בבית הספר לעבודה סוציאלית בר אילן, בתוכנית להנחיית קבוצות בסמינר הקיבוצים ומנהלת את תוכנית ההכשרה לאנליטיקאים קבוצתיים במכון הישראלי לאנאליזה קבוצתית.
עובדת 15 שנים בעמך, מדריכה את תחום הטיפול הקבוצתי (3 קבוצות הדרכה), כמו כן מלמדת קורס הדרכה למדריכים בתהליך הסמכה להדרכה. מדריכה בטיפול קבוצתי ופרטני : במשרד הביטחון, בשרותי רווחה במרפאות לבריאות הנפש, מלמדת ומדריכה בפרויקט הדרכה ארצי על טיפול קבוצתי בשרות מיבחן .עובדת בקליניקה פרטית בטיפול פרטני קבוצתי והדרכה. היתמחות בנושאי טראומה ואובדן.
קבוצה אנליטית בתל אביב
Dr. Enav Karniel Lauer.
LIST OF PUBLICATIONS
1.       Y. Melamed, E. Karniel, H. Szor, A. Rudnic. (1996). Correspondence: Phenelzine as a possible treatment for depression in schizophrenic patients. Israel Journal of Psychiatry, 33, No. 3.

2.       Karniel, E., Szor, H., Livne, S., Melamed, Y., Shpiro, S., Elizur, A. (2000). The “Re-entry Group” – A Transitional Therapeutic Framework for Mentally Ill Patients Discharged from the Hospital to Community Clinics. Canadian Journal of Psychiatry, 45, 837-839.

3.       Nuttman-Shwartz, O., Karniel-Lauer, E.. & Offir, S. (2002). Group Therapy with Terror Injured Persons in Israel: Societal Impediments to Successful working through. Group, 21, 49-59.

4.       Lictentriet R., Karniel-Lauer, E., Nuttman-Shwartz, O., Binyamini, Y., Shatz, A., Malkinson, R., & Rubin, S. S(2005). A preliminary exploration of the psychosocial implications of Sudden Infant Death Syndrome and a model for intervention with the families. Society & Welfare, 25(1), 75-96.

5.       Nuttman-Shwartz, O., Karniel-Lauer, E. & Dassa- Shindler, S.(2004). Support groups for volunteers working with victims of war and terrorism – A social defense Mechanism. Group, 28 (3).

6.פילוסופיה וקטסטרופה במרחב הקבוצתי: בין מוות לחיים, בין אשמה לכפרה ובין הבל למשמעות. רועית דהן, ענב קרניאל-לאואר (פרק בספר בעריכת תמר עיני להמן , עומד לצאת בדצמבר 2014)