נורית גורן

MA
 כרמי יוסף
054-6665256
gorenurit@gmail.com
 

השכלה

תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ותואר ראשון בעבודה סוציאלית- אוני' תל אביב. תואר שני בעבודה סוציאלית קלינית-אוני' בר אילן (1985).
לימודי תעודה: תכנית להכשרה בהנחיית קבוצות- אוני' תל אביב (1988), תוכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית – אוני' בר אילן (1991). "הידברות"- תוכנית השתלמות לפסיכותרפיסטים מתקדמים בגישה פסיכואנליטית, המכון הישראלי לפסיכואנליזה, ירושלים (1996). הכשרה, בקורס הראשון, במכון הישראלי לאנליזה קבוצתית (2003).

ניסיון

פסיכותרפיסטית, מדריכה ואנליטיקאית קבוצתית. קליניקה פרטית- טיפול במבוגרים, זוגות וטיפול קבוצתי-אנליטי, הדרכה בפסיכותרפיה פרטנית וקבוצתית .
חברת מכון, חברה בועד המנהל )פעם שנייה( ויו"ר ועדת הוראה. ממקימי תכנית הלימודים, בעבר ריכזתי שני מחזורים וכיום מרצה ומדריכה בתכנית הלימודים של המכון. מדריכה בתכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית- אוניברסיטת בר אילן.
שימשתי כחברת סגל בתכנית להכשרה בהנחיית קבוצות באוניברסיטת תל אביב. הקמתי וניהלתי תוכנית להכשרה בהנחיית קבוצות, באוניברסיטת בן גוריון. מנחה ומדריכה צוותים וקבוצות בטיפולים פרטניים וקבוצתיים, באגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון , שירות מבחן, צה"ל , משרד החינוך, ועוד.

התמחות

עבודה עם אבל ושכול, וכל כאב נפשי הפוגם באיכות החיים.