אלה סטולפר

MA
 תל אביב
052-6623262
ellastolper@gmail.com
 

השכלה

עובדת סוציאלית, M.A

ניסיון

עוסקת בפסיכותרפיה אישית וקבוצתית, בעלת פרקטיקה פרטית ומדריכה. חברת סגל בתוכנית להנחיית קבוצות באוניברסיטת תל אביב, מלמדת ומדריכה במכללה לחברה ואומנויות בנתניה, מרכזת תוכנית להנחיית קבוצות בבית הספר המרכזי לשירותים חברתיים. מומחית בסניגוריה ציבורית.

בעבר שימשה כקצינת מבחן למבוגרים, ניהלה מרכז לאסירות משוחררות בתל אביב וריכזה תוכנית מחוזית לאסירות משוחררות וילדיהם. בעלת נסיון טיפולי רב בטיפול והנחיית קבוצות בתחומים של נוער שוליים וצעירים חסרי עורף משפחתי, אוכלוסיות מודרות, שכול, אובדן, הגירה, התמכרויות, אלימות, שיקום רפואי, הדרכת הורים וצוותים בארגונים.