למה טיפול קבוצתי

טיפול קבוצתי אנליטי הוא שיטה בפסיכותרפיה קבוצתית. הנעשית בקבוצה בעלת מסגרת קבועה של זמן, מקום, מנחה ומשתתפים. המפגשים הם לרוב פעם בשבוע למשך שעה וחצי. הקבוצה מונה לרוב עד 9 משתתפים ומנחה אחד. הקבוצה משתנה לאורך חייה, משתתפים עוזבים ואחרים משתלבים בהתאם לצורכיהם. משך הקבוצה אינו בעל תאריך סיום מיועד והרכב המשתתפים משתנה.

הטיפול הקבוצתי האנליטי, נועד לאפשר עבודה אינטנסיבית ומעמיקה שמטרתה, להפגיש כל אחד מהמטופלים עם עולמו הפנימי ועם האופן בו משתקף עולם זה במגעיו עם אחרים. הוא מאפשר לאנשים, המשתתפים בו, להיכנס ל"היכל המראות", להתבונן בעצמם דרך המשתתפים האחרים כשהקבוצה משמשת בבואה של הנפש האישית וההפך. זו אותה השתקפות שבה האדם החווה חוויות מסוימות, חש בצורך להכיר ולהיות מוכר על ידי האחר הדומה לו ובאותה עת להיות שונה וייחודי.

טיפול קבוצתי אנליטי שואף לשפר את התקשורת של כל פרט עם עצמו ועם זולתו, מדגיש את פענוח התהליכים הלא מודעים ביחסים ואת השפעותיהם על התנהגותם והתמודדותם של אנשים עם משימות חייהם האישיות והחברתיות.

בקבוצה האנליטית משמשים בתחלופה הדמות והרקע: לעיתים הפרט במרכז על תכניו האישיים וצרכיו הייחודיים כשהקבוצה משמשת כרקע והקשר. לעיתים, הקבוצה כולה נמצאת במרכז כאשרהיא מייצגת את הרשת חברתית ואת הקהילה שבה הפרט מתקיים בעולם המציאותי.

טפול קבוצתי אנליטי מיועד למי שמעוניין בתהליך של צמיחה, בניית זהות, הרחבת מודעות, שיפור תקשורת בין-אישית, מיצוי יכולות אישיות ומימוש עצמי מרבי. הקבוצה מהווה משאב לריפוי, גדילה ושינוי.