מהי אנליזה קבוצתית

  • אנליזה קבוצתית היא גישה תיאורטית ויישומית העוסקת בהבנת היחיד, הקבוצה והחברה. היישום העיקרי שלה הוא – פסיכותרפיה קבוצתית (טיפול קבוצתי אנליטי).
  • מקורותיה הן בגישה הפסיכואנליטית, תוך העשרה מגישות נוספות מתחומי תורת המערכות, פסיכולוגיה התפתחותית, סוציולוגיה, פסיכולוגיה חברתית, טיפול משפחתי, תיאוריות חברתיות ועוד.
  • אנליזה קבוצתית הינה דרך להבנת תהליכים קבוצתיים בקבוצות קטנות וגדולות, להבנת היחסים בין האדם לזולתו ויחסים בין הפרט לבין הקהילה שבתוכה הוא מתקיים.
  • האנליזה הקבוצתית רואה בקבוצה את המשאב הטיפולי המרכזי שבו טמון הכוח המרפא עבור צמיחתו האישית של הפרט.
  • בנוסף להיותה שיטת טיפול, האנליזה הקבוצתית ניתנת ליישום כתפיסה בייעוץ ארגוני, הוראה וחינוך, הדרכות והכשרות מקצועיות ובגישות לשירותים חברתיים.
  • מייסד הגישה ומראשוני המיישמים שלה הוא ס.ה.פוקס, S.H.FOULKES פסיכואנליטיקאי בהכשרתו, אשר היה ראש החברה האנליטית הקבוצתית באנגליה בשנות השישים והשבעים. פוקס עצמו הושפע בעיקר מפרויד ומאליאס (סוציולוג בן זמנו) ויצר תיאוריה וגישה טיפולית המשלבת את הבנת היחיד בקבוצה והבנת הקבוצה כישות בפני עצמה.
  • מכונים לאנליזה קבוצתית, הקיימים גם בעולם, עוסקים בטיפול קבוצתי אנליטי ובהכשרה של אנליטיקאים קבוצתיים. על פי מסורת האנליזה הקבוצתית הכשרה זו פתוחה לאנשים ממקצועות שונים, התורמים לה נקודות מבט ייחודיות שלהם ומעשירים את המארג.