קורס יישומים

 

המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית

פותח מחזור שלישי לתוכנית לימודים דו שנתית –

אנליזה קבוצתית: יישומים ארגוניים ומערכתיים

מועד פתיחת מחזור ג' של התוכנית

אוקטובר 2022

מסיימי הקורס יוכלו להצטרף כעמיתים למכון לאנליזה קבוצתית

 הלימודים יתקייו בימי שני מ12.30-20.00

מהי מטרת התוכנית? להעניק למשתתפיה ידע, כלים ומיומנויות ליישום האנליזה
הקבוצתית בעבודתם ובחייהם המקצועיים והאישיים.
מהי ייחודיות התוכנית?
· התוכנית היחידה בארץ ללמידה של תהליכים ארגוניים מערכתיים בגישת –
האנליזה הקבוצתית.
· מורי התוכנית הנם אנשי המקצוע הבכירים בארץ בתחום האנליזה הקבוצתית.
· שיעורים מיוחדים על ידי אנליטיקאים קבוצתיים מהעולם.

מהי אנליזה קבוצתית ? אנליזה קבוצתית היא גישה תיאורטית ויישומית,

שנוסדה על ידי ה. פוקס ועוסקת בהבנת היחיד, הקבוצה והחברה. היישום השכיח שלה הוא פסיכותרפיה קבוצתית (טיפול קבוצתי אנליטי), יחד עם זאת, אנליזה קבוצתית הינה דרך להבנת תהליכים בצוותים ובקבוצות קטנות וגדולות וגישה להבנת תהליכים ולהתערבות בארגונים ומערכות.

האנליזה הקבוצתית רואה בקבוצה הקטנה משאב שבו טמון הכוח המרפא עבור

צמיחתו של הפרט ורואה במבנה של צוותים, מערכות וארגונים כוח המעצב את רווחתו של הפרט וגדילתו.
למי מיועדת התוכנית?
לבעלי תואר שני, בעלי ניסיון של לפחות 5 שנים בתחומם, המבקשים להעמיק

את ההבנה והפרקטיקה בהתערבויות בארגונים/ במערכות:
· מנהלים בכל דרג ותחום האמונים על השגת צמיחה ושינוי ארגוני ומעוניינים

לשפר את יכולתם להשיג מטרות אלה.
· יועצים ארגוניים המלווים תהליכים אישיים, קבוצתיים ומערכתיים.
· יועצים תעסוקתיים או יועצים חינוכיים.
· בוגרי תכניות בהנחיית קבוצות.

*המתאימים יוזמנו לראיון אישי.

קבלתם של מועמדים אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה הנ"ל תישקל בוועדת חריגים
נושאים לדוגמא מתוך תכנית הלימודים-
· מושגי יסוד של האנליזה הקבוצתית ויישומם לארגונים ולמערכות.
· ממשיכי דרכו של פוקס ותרומתם לחשיבה מערכתית )יחסים בין קבוצות,

הקבוצה הגדולה, מנהיגות).
· תפיסת הסמכות בגישות האנליטיות: פוקס וביון והשלכותיהן השונות על מושג
הניהול ותפקידו של היועץ בתוך המערכת ואל מול המנהל/הנועץ.
· הלא מודע האישי, חברתי וארגוני , הגנות וסימפטומים בחיי ארגונים ומערכות.

  • תרומת מושגים מהזרם ההתיחסותי והאנליזה קבוצתית

(למשל, הדדיות, אנאקטמנט וחשיפה עצמית של היועץ) בהבנת הארגון ופעולת היועץ בארגונים ומערכות.

  • הדרכה על יישום הנלמד בעבודתם של המשתתפים.

 לפרטים והרשמה-

גב' סמדר אשוח יו"ר ועדת קבלה – 050-5289016
 ד"ר רועית דהן יו"ר ועדת הוראה 054-4733647