שאלות ותשובות

אנליזה קבוצתית

האם קיים אפיון ונושא מרכזי לקבוצה?

קבוצות טיפוליות אנליטיות שואפות להיות הטרוגניות בהרכב המשתתפים, כלומר נשים, גברים עם קשיים שונים. אין נושא מרכזי אחד לקבוצה, וכל אחד יכול לעלות כל נושא שבו הוא מעוניין לשוחח, לנתח ולשתף את האחרים. הקבוצה שואפת להיות דומה ככל האפשר לחתך החברתי.

מהם המקורות של אנליזה הקבוצתית?

מקורות הגישה הינם מעולם הפסיכואנליזה, הסוציולוגיה ותיאורית המערכות. ראה אנליזה קבוצתית באתר.

מהי אנליזה קבוצתית?

אנליזה קבוצתית היא גישה תיאורטית ויישומית העוסקת בהבנת היחיד, הקבוצה והחברה.

אנליזה קבוצתית הינה דרך להבנת תהליכים קבוצתיים בקבוצות קטנות וגדולות, להבנת היחסים בין האדם לזולתו ויחסים בין הפרט לבין הקהילה שבתוכה הוא מתקיים.

ראו אנליזה קבוצתית באתר.

טיפול קבוצתי

מה תפקיד הקבוצה עבור הפרט לפי השקפת האנליזה הקבוצתית?

האנליזה הקבוצתית רואה בקבוצה את המשאב הטיפולי המרכזי שבו טמון הכוח המרפא עבור צמיחתו האישית של הפרט. היא שואפת לשיפור התקשורת של כל פרט עם עצמו ועם זולתו. היא מדגישה את פענוח התהליכים הלא מודעים ביחסים ואת השפעותיהם על התנהגותם והתמודדותם של אנשים עם משימות חייהם האישיות והחברתיות.

האם ניתן לקיים במקביל טיפול קבוצתי וטיפול אישי?

בהחלט כן. טיפול כזה נקרא "טיפול משולב", ויש לו יתרונות רבים. הטיפולים השונים משלימים זה את זה, בכך שהם מזמינים ומעוררים רגשות ודפוסי התנהגות שונים. בנוסף חווה המטופל תחושה גדולה יותר של "החזקה" טיפולית. כלומר, תחושה של תמיכה, וזאת משום שאדם יכול לעבד את החוויות הרגשיות שלו מהטיפול הקבוצתי בתוך מרחב מוגן יותר של טיפול אישי.

למה טיפול קבוצתי ולא טיפול פרטני?

טיפול קבוצתי וטיפול פרטני הינם שתי גישות טיפוליות המתכוונות לעזור לפונה לגלות ולמצות את הפוטנציאל האישי שבו, לעזור לאנשים המבקשים לשפר את התמודדותם עם קשיים ובעיות בחייהם ולשפר את איכות חייהם. טיפול קבוצתי ייחודי בהפחיתו את הבידוד החברתי ובהקטינו את החרדה כי קשיי היחיד הינם ייחודיים ופתולוגיים.

למי מיועד טיפול קבוצתי אנליטי?

טיפול קבוצתי אנליטי מיועד לכל מי שמעוניין בתהליך של צמיחה, בניית זהות, הרחבת מודעות  שיפור תקשורת בין-אישית, מיצוי יכולות אישיות ומימוש עצמי מרבי. הקבוצה מהווה משאב בדרך לריפוי, גדילה ושינוי.

איך מתנהל טיפול קבוצתי אנליטי?

טיפול קבוצתי אנליטי הוא שיטה של פסיכותרפיה הנעשית בקבוצה בעלת מסגרת קבועה של  זמן, מקום, מנחה ומשתתפים. המפגשים הם לרוב אחת בשבוע, למשך שעה וחצי. הקבוצה  מונה בין 5 ל- 9 משתתפים ומנחה אחד. במפגש הקבוצתי ניתן לעלות כל נושא המעסיק את המשתתפים.

מה ייחודו של טיפול קבוצתי אנליטי?

טיפול קבוצתי אנליטי מעניק חשיבות מרכזית להבנת התהליכים המודעים והלא מודעים, ולאופן בו הם מקרינים על דפוסי ההתנהגות והפעולה. הקבוצה הטיפולית מהווה שלם שיש לו חיים ומאפיינים משל עצמו, יחד עם אפיונים אינדיבידואליים של כל פרט ופרט בקבוצה.
הטיפול הקבוצתי האנליטי, נועד לאפשר עבודה אינטנסיבית ומעמיקה שמטרתה להפגיש כל אחד מהמטופלים עם עולמו הפנימי, וגם עם האופן בו משתקף עולם זה במגעיו עם אחרים. הוא מאפשר לאנשים, המשתתפים בו, להיכנס ל"היכל המראות", להתבונן בעצמם דרך המשתתפים האחרים כשהקבוצה משמשת בבואה של הנפש האישית וההפך. זו אותה השתקפות שבה האדם החווה חוויות מסוימות, חש בצורך להכיר ולהיות מוכר על ידי האחר הדומה לו.

מהו טיפול קבוצתי?

הטיפול הקבוצתי מיועד לעזור לאנשים המבקשים לשפר את ההתמודדות שלהם עם קשיים ובעיות בחייהם ולשפר את איכות חייהם. כוחה הטיפולי של הקבוצה הוא בגורמים הפועלים בה: אוניברסליות, העברת מידע, לימוד מחיקוי (מודלינג), פיתוח והרחבת מיומנויות חברתיות, תמיכה, שיפור יחסים בין-אישיים, ועוד.הגישות התיאורטיות והמודלים רבים ומגוונים: קבוצות תמיכה, קבוצות צמיחה, התערבות קבוצתית בשילוב אומנויות, קבוצות פסיכודרמה, קבוצות לעזרה עצמית ועוד.

מועמדים לתכנית הכשרה

למה כדאי לי, כמנחה קבוצות וותיק, להשתלב בתוכנית הלמודים של המכון?

תוכנית להכשרת אנליטיקאים קבוצתיים מאפשרת לך להשתלב בתהליך למידה מעמיק וייחודי בתחומו, והופכת אותך ממנחה קבוצות למטפל קבוצתי אנליטי.

מה מציעה התכנית?
  • למידה תיאורטית, הכוללת מגוון רחב של קורסים תיאורטיים, כולם באורנטצייה פסיכואנליטית.
  • סמינר הדרכה, המלווה את הסטודנטים לאורך ארבע השנים, והפיכתם ממנחי קבוצות למטפלים קבוצתיים- אנליטיים.
  • כל סטודנט חייב לעבור התנסות אישית, כמשתתף, בקבוצה טיפולית-אנליטית.
  • סיום הלימודים והשלמת המטלות, מזכה את הסטודנט בתעודת "אנליטיקאי קבוצתי", המוכרת בארץ ובעולם.
מדוע תוכנית זו אורכת ארבע שנים בעוד שאר התוכניות מסתיימות לאחר שנתיים?

רוב התוכניות להכשרה בהנחיית קבוצות מעשירות את הלומדים בה בידע תיאורטי והתנסותי עשיר ונרחב בנושא הקבוצתי, אך אינן מתמקדות במודל תיאורטי ייחודי. האנליזה הקבוצתית יונקת את שורשיה מהפסיכואנליזה ומדגישה את פענוח התהליכים הלא מודעים בפרט, בקבוצה ובחברה. תפיסה תיאורטית זו באה לידי ביטוי גם באופן התנהלותה של הקבוצה – ללא גבולות זמן מוגדרים מראש, כשכל אחד מחברי הקבוצה משתתף בה בהתאם לצרכיו הייחודיים. כמו בקבוצה, גם הלימודים דורשים תהליך מעמיק של למידה והתהוות מקצועית.

מה הם היישומים של האנליזה הקבוצתית?

האנליזה הקבוצתית ניתנת ליישום בתחומים שונים ומגוונים כמו: פסיכותרפיה, בריאות הנפש, בריאות, חינוך, מוסדות וארגונים וכן במסגרת קליניקות פרטיות. היישום העיקרי שלה הוא פסיכותרפיה קבוצתית (טיפול קבוצתי אנליטי).