Archive

חברי המכון אבלים ומשתתפים בצער המשפחה. הלוויה תצא היום, ה- 24.06.20, בשעה 11.00, מבית ההספד קהילת ירושלים בדרכה אל בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול, ירושלים. יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב סמדר 8, ירושלים, החל מהשעה 13.00, וביום ו' החל מהשעה 09.00.  ...

קרא עוד