Archive

נפתח המחזור השני של תכנית הלימודים הדו שנתית – אנליזה קבוצתית : יישומים ארגוניים ומערכתיים- עקב המצב מועד ההרשמה הוארך עד 30.07.2020  מועד פתיחת התוכנית- אוקטובר 2020 מסיימי הקורס יוכלו להצטרף כעמיתים למכון לאנליזה קבוצתית   מטרת התוכנית: להעניק למשתתפיה ידע, כלים ומיומנויות ליישום האנליזה הקבוצתית בעבודתם ובחייהם המקצועיים והאישיים.  ייחודיות התוכנית:  התוכנית היחידה בארץ ללמידה......

קרא עוד