Archive

זום קתדרה ימים אלה, ימי הקורונה, על המתח, הריחוק הפיזי והבדידות עמם אנו מתמודדים, משפיעים מאד על העבודה הקבוצתית שאנו עושים. אנו מזמינים אתכם לקחת חלק במפגשים מקוונים, אשר יעסקו בהשפעות הזמן הנוכחי על ההנחייה והטיפול בקבוצות. המפגשים יכללו הרצאות קצרות ודיון עם המשתתפים. ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום. כדי להשתתף במפגש יש להירשם אצל מזכירת......

קרא עוד