Archive

עמיתים ועמיתות יקרים, לאור בקשותיכם עדכנו את רשימת הקבוצות הפתוחות כרגע בכל הארץ לקליטת משתתפים חדשים. מוזמנים להיכנס ללינק ולהתחיל את המסע…. לרשימת הקבוצות הקולטות משתתפים עכשיו  ...

קרא עוד