Archive

המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית פותח מחזור שני לתוכנית לימודים דו שנתית – אנליזה קבוצתית: יישומים ארגוניים ומערכתיים מועד פתיחת מחזור ב' של התוכנית אוקטובר 2019 מסיימי הקורס יוכלו להצטרף כעמיתים למכון לאנליזה קבוצתית   מהי מטרת התוכנית? להעניק למשתתפיה ידע, כלים ומיומנויות ליישום האנליזה הקבוצתית בעבודתם ובחייהם המקצועיים והאישיים. מהי ייחודיות התוכנית? · התוכנית היחידה......

קרא עוד