Archive

  שימו לב שמספר החדרים ליחיד הינם מוגבלים וכי יש מחיר מיוחד (מוזל) להרשמה לסדנה ולקדם- הסדנה גם יחד.   לאתר הסדנה הבינלאומית: https://iiga2019.weebly.com/   הרשמה לסדנה הבינלאומית ולקדם הסדנה הבינלאומית: https://iiga2019.weebly.com/registration1.html   הרשמה ללינה במלון: https://iiga2019.weebly.com/accommodation-registration—yaarim.html   עלויות אפשר לראות כאן: https://iiga2019.weebly.com/costs1.html   ללוח הזמנים של הסדנה הבינלאומית: https://iiga2019.weebly.com/time-table1.html   לשאלות נוספות ניתן ליצור......

קרא עוד