Archive

קול קורא ל'קדם- סדנה בינלאומית' סדנת האביב הבינלאומית הרביעית   של המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית: שורשים וכנפיים בקבוצה סדנת האביב הבינלאומית הרביעית של המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית תתקיים ב 4-6.4.19 במלון 'יערים', בקרבת ירושלים. בסדנה נחקור יחד תהליכים קבוצתיים הנוגעים ב׳שורשים וכנפיים׳ אצל היחיד, הקבוצה והחברה- במארג של הרצאות, סדנאות וקבוצות. נושא הסדנה הבינלאומית ומיקומה מאתגרים ומזמינים התייחסות לחברה סביבנו. החלטנו ליצור מרחב נוסף......

קרא עוד