Archive

קול קורא לסדנת האביב הבינלאומית הרביעית של המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית: שורשים וכנפיים בקבוצה "ילדים צריכים לקבל מהוריהם שני דברים – שורשים וכנפיים"/ י.וו. פון גתה "תן לאלה שאתה אוהב כנפיים לעוף, שורשים לשוב אליהם וסיבות להישאר"/ דלאי לאמה אנו שמחים להזמין אתכם לקחת חלק בסדנת האביב הבינלאומית הרביעית של המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית –......

קרא עוד