Archive

 ב2018 תפתח תכנית הכשרה חדשה לאנליטיקאים קבוצתיים לפרטים נוספים באתר,  וכן ניתן לפנות לגב' אורנה לוין מגד יו"ר ועדת קבלה בטלפון 054-5744219...

קרא עוד

ברכות להולדת קורס דו- שנתי חדש: "יישומים של האנליזה קבוצתית בארגונים ומערכות" נותרו מקומות אחרונים! פרטים נוספים כאן...

קרא עוד